maanantai 15. toukokuuta 2017


Lääkehoitosuunnitelma

Mikä se on? Lääkehoitosuunnitelma on käytännön työväline lääkehoidon kehittämiseen.
Lääkehoitosuunnitelmaan on hyvä koota kaikki yksikön lääkehoitoon liittyvät ohjeet.

Kuka tekee? Sairaalat ja terveyskeskukset, hoivakodit.


Miksi? Siitä selviää millaista lääkehoitoa yksikössä toteutetaan ja mitkä työtehtävät kuuluvat lähihoitajalle ja miten lääkehoito käytännössä toteutetaan.

Mitä pitää sisällään?

Yksikön lääkehoito
Yksikön lääkehoidon varmistaminen ja ylläpitäminen
Henkilöstön vastuut, velvollisuudet ja työnjako
Lupakäytännöt
yksikkökohtainen lääkehuolto
Lääkkeiden jakaminen ja antaminen
Potilaan infornoiminen ja neuvonta
Lääkehuollon vaikuttavuuden arviominen
Dokumentointi ja tiedonkulku
SEuranta ja palautejärjestelmä

perjantai 5. toukokuuta 2017

RETINOPATIA


DIABETEKSEN LISÄSAIRAUDET

SILMÄN VERKKOKALVOSAIRAUS ELI RETINOPATIA

Diabetekseen sisältyy suurentunut riski sairastua diabeettiseen retinopatiaan eli silmän verkkokalvon sairauteen. Hoitamattomana voi johtaa vakavaan näön heikkenemiseen. Diabeetikon silmänpohjien tilannetta pitää seurata säännöllisesti jotta muutokset huomataan ajoissa. Kehittyy hitaasti ja on pitkään oireeton. Diabeetikon on tärkeä käydä säännöllisesti seulontakuvauksissa. Diabeettinen retinopatia on harvinainen alle 10-vuotiailla. Tyypin 1 diabeetikoilla on verkkokalvomuutoksia 90%lla taudin kestettyä yli 20 vuotta ja n.40%lla vaativa silmänpohjasairaus. Tyypin 2 diabeetikoilla silmänpohjan muutokset on jopa 30%lla heti diabeteksen toteamis vaiheessa. Vaikka muutokset todetaan alkuvaiheessa niin heille ei kehity niin vakavaa verkkokalvosairautta kuin tyypin 1 diabeetikoille.


SYYT

Diabeteksen verkkokalvosairaudessa tärkein syy on liian suuri verensokeripitoisuus. Tupakointi, kohonnut verenpaine ja ylipaino lisäävät diabeteksessä vaaraa sairastua verkkokalvosairauteen.

OIREET

Alkuvaiheessa usein oireeton. Edetessään heikentää näköä. Verenvuoto voi heikentää näön äkisti, pienet silmänpohjan vuodot aiheuttavat turvotusta verkkokalvolla ja näön sumentumisen tunnetta, kauas näkemisen vaikeuksia. Viivojen vääristyminen tai häiriöt värien näkemisessä voivat olla merkkinä sairaudesta. Lapsilla tarkastus joka toinen vuosi, muilla diabeetikoilla kolmen vuoden välein ellei muutoksia ole.

HOITO

Tärkein hoito on että diabetes on hoitotasapainossa. Jos retinopatia kehittyy ensimmäinen toimenpide on silmänpohjan laserhoito.Jos kehittyy vaikealle asteelle voidaan tehdä lasias-javerkkokalvo kirurgisia toimenpiteitä.


lähde. Terveyskirjasto             SINI-TUULIA, PIIA